uitleg van een warmtepomp schematisch weergegeven

Hoe werkt een warmtepomp? 

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte kan onttrekken uit de omgeving en deze kan gebruiken om een ruimte te verwarmen. Het maakt gebruik van een circulerend koudemiddel om warmte te verplaatsen van een koudere naar een warmere omgeving. Hier is hoe het werkt:

 • Verdamping: Het proces begint met de verdamping van het koelmiddel in de verdamper, waarbij warmte wordt onttrokken aan de omgeving. Het koelmiddel verdampt bij een lage temperatuur en neemt warmte op van de omgevingslucht, de bodem of het grondwater.

 • Compressie: De damp wordt vervolgens gecomprimeerd door een compressor, waardoor de druk en de temperatuur stijgen. Hierdoor kan het koelmiddel een hogere temperatuur afgeven dan de omgevingstemperatuur.

 • Condensatie: Het hete koelmiddel stroomt naar de condensor, waar het warmte afgeeft aan de te verwarmen ruimte. De warmte wordt overgedragen aan een verwarmingssysteem, zoals vloerverwarming of radiatoren.

 • Expansie: Na de condensatie wordt het koelmiddel via een expansieklep naar de verdamper geleid, waar het weer verdampt en het proces opnieuw begint.

Verklarende woordenlijst:

 • koudemiddel: Een  vloeistof die wordt gebruikt in de warmtepomp om warmte te transporteren.
 • Verdamper: Het onderdeel van de warmtepomp waarin het koudemiddel verdampt en warmte opneemt.
 • Compressor: Een apparaat dat het koudemiddel comprimeert en de druk en temperatuur verhoogt.
 • Condensor: Het onderdeel van de warmtepomp waarin het hete koudemiddel warmte afgeeft aan de te verwarmen ruimte.
 • Expansieklep: Een klep die het koudemiddel naar de verdamper leidt en de druk verlaagt.
 • Omgevingslucht: De lucht in de directe omgeving van de warmtepomp.
 • Bodem: De grond waarin de warmtepomp geïnstalleerd kan worden, waarbij warmte uit de aarde wordt onttrokken.
 • Grondwater: Water dat zich in de grond bevindt en gebruikt kan worden als warmtebron voor de warmtepomp.
 • Verwarmingssysteem: Een systeem, zoals vloerverwarming of radiatoren, dat de warmte van de warmtepomp gebruikt om een ruimte te verwarmen.

 
Bouwend Nederland logo AF Onderhoud nl garantie logo VCA logo Fiabci logo SBB logo VVE logo
Energielabel logo Eigenhuis logo Monumenten NL logo Milieu centraal NL logo FSC logo Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven logo