renovatie van vloer op ecologische wijze verbouwde woning in hofje in de archipelbuurt

Bij ecologisch bouwen wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte.

Het begrip ecologisch wordt in de (ver)bouw-wereld gebruikt wanneer het gaat om de invloed van bouwwerken op de omgevingsruimte. Het gebruik van ecologische materialen en innovatieve bouwmethoden kan zelfs helpen het milieu ruim te verbeteren. Rekening houden met de ecologische inslag van een bouwproject is één van de belangrijkste aspecten van ecologisch bouwen, alsook de speciale werkwijze van Alexandria Garantie Aannemers en Meesterschilders B.V. Door ecologisch te (ver) bouwen tasten de gebouwen de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan. Bij ecologisch bouwen wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. Ook het zoveel mogelijk gebruiken van lokaal beschikbare en herbegroeibare grondstoffen hoort bij de ecologische (ver)bouw. Bouwmaterialen worden beoordeeld op hun hele levenscyclus en duurzaamheid. Onze werkwijze sluit dan ook perfect aan bij de circulaire economie. We stellen telkens de vraag hoeveel energie en grondstoffen een materiaal kost tijdens de productie, het gebruik en de verwerking tot afval?

Ecologische oplossingen met slimme bouwmethoden

Een ecologische aanpak is niet alleen van belang bij nieuwbouw. Ook het gezond maken van je huis of je werkomgeving door een ecologische renovatie is nuttig. Het op deze manier ecologiseren van bestaande woningbouw is van even grote ecologische waarde als het bouwen van een nieuwe laagenergiewoning of passiefhuis. De kracht van Alexandria zit in het combineren van ecologische oplossingen met slimme bouwmethoden. Tevens leidt Alexandria de verschillende bouwpartners op in dezelfde ecologische denkwijze. Een constante uitwisseling van kennis tussen bouwer en betrokkenen over ecologische innovatie en de toepasbare ecologische materialen. Dit is mogelijk door de korte lijnen tussen principaal, Alexandria en/of de architect in ons ecologische bouwtraject.

het zagen van ecologische wandpanelen in een hofje in de bankastraat in de archipelbuurt
het toepassen van ecologisch pleisterwerk in het bankahofje in de  archipelbuurt

Vraag een offerte aan

Bouwend Nederland logo AF Onderhoud nl garantie logo VCA logo Fiabci logo SBB logo VVE logo
Energielabel logo Eigenhuis logo Monumenten NL logo Milieu centraal NL logo FSC logo Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven logo