architect maakt aantekening op bouwtekeningen

Architect

Een eigen huis bouwen is wat steeds meer mensen zelf willen doen. Zelf bouwen is het verwezenlijken van soms een lang gekoesterde droom. Vaak weten men niet hoe ze dit moeten aanpakken. Er zijn op dit gebied meerdere mogelijkheden mogelijk, koop ik een woning die min of meer kant-en-klaar is, gebouwd door een vrijstaande woningbouwer of schakel ik een architect in die samen met mij een woning ontwerpt naar mijn eigen idee? Als de beslissing is genomen om samen met een architect uw droom te verwezenlijken, kunt u samen met de architect aan de slag gaan om tot een specifiek ontwerp die aan alle esthetische, functionele en technische eisen voldoet te komen.

Op zoek naar de juiste architect

Bij de keuze voor een architect draait het om twee vragen: spreekt het werk u aan en zit u met hem op het zakelijke en persoonlijke vlak op een lijn? Het werk van een architect ziet u overal om u heen, elk huis/project dat u ziet op straat is door een architect ontworpen, ook kunt u via internet goed zoeken naar een architect, hun websites geven goed weer waar zij voor staan en ontwerpen. Wanneer u een geschikte architect hebt gevonden, bereid u dan goed voor, vooral op het eerste gesprek, vraag de architect wat hij voor u kan betekenen en hoe hij uw wensen binnen de planning, het budget en conform de te maken afspraken denkt te realiseren. Vraag ook referenties op bij eerdere projecten, en vraag hoe dat is gegaan. Vergeet ook niet te vragen of de architect een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

architect werkt met computerprogramma aan woningindeling

Tip

Het is wenselijk om bij meerdere architecten een afspraak te maken zodat u kunt bepalen bij welke architect u het meest "thuis" voelt, vergeet niet dat het werken met een architect betekent dat u samen een lange weg hebt af te gaan.

Uw eisen en wensen

Nadat u uw keuze heeft gemaakt met welke architect u verder wilt, is het zaak om te bepalen waarvoor u de architect eigenlijk wil inschakelen. Misschien bent u al zover gekomen met uw eisen en wensen dat u de architect een compleet programma kan overhandigen. Misschien wilt u de architect als adviseur inschakelen, vanuit zijn expertise kan hij een bijdrage leveren aan uw oriëntatie op bijvoorbeeld de indeling van de woning, de gebruiksfuncties, budgettering en de planning. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht opnemen en daarna kijken of u met de architect verder wilt. U kunt het ook opnemen als onderdeel van de gehele opdracht. De guldenregel is bij het verstrekken van de opdracht: Leg alles wat er besproken is vast, dat vormt de beste garantie om nare verassingen achteraf te voorkomen. Neem in de opdracht in elk geval op: budget (voor alle kosten); planning; een globaal programma van eisen; kwaliteit; de werkzaamheden van de architect; Overweeg ook om momenten in te bouwen om een opdracht te beëindigen. De afronding van het voorontwerp leent zich daar goed voor. U krijgt dan voor het eerst te zien wat het gaat worden. Misschien vindt u het tegenvallen, dan is het handig om te samenwerking te beëindigen voordat u het vervolgtraject ingaat

Tip

Een punt van aandacht: de architect blijft eigenaar van het ontwerp, ook als daarna de opdracht beëindigd wordt. Wilt u met het ontwerp door kunnen gaan, dan dient u dat bij de opdrachtverstrekking vast te leggen.

Definitief programma van eisen

Als de opdracht verstrekt is gaat de architect samen met de opdrachtgever in gesprek over het programma van eisen/wensen van de opdrachtgever. De architect kent de markt en de kosten en kan beoordelen of de eisen/wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Ook beschikt de architect over materialenkennis. Zo kan het zijn dat hij iets afraad omdat het botst met verwachtingen ten aanzien van de duurzaamheid van het te bouwen project. Op basis van deze gesprekken zal het globale programma van eisen uitmonden in een min of meer definitief programma van eisen. Hiermee gaat de architect aan de slag.

Het Voorontwerp (VO)

In deze fase krijgt uw project voor het eerst echt gestalte. Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een maquette en een 3D-presentatie wordt globaal duidelijk gemaakt hoe het project eruit zal gaan zien. Het is belangrijk dat u er als opdrachtgever op staat dat het ook inzichtelijk wordt, want het VO is in principe hoe het uiteindelijke project eruit zal komen te zien.

Het Definitieve ontwerp (DO)

Het DO is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en de architect overeengekomen wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit zal komen te zien. Het geheel heeft nu een definitief karakter. Het DO bevat exacte maatvoeringen en een uitgesplitste ramen van kosten. Dit is het laatste moment waarom u wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat het direct extra kosten met zich meebrengt.

Het Technisch ontwerp

Op basis van het DO gaat de architect de wettelijke verplichte berekeningen maken van onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie. Deze gegevens zijn nodig om een bouwvergunning te kunnen aanvragen. De bouwvergunning aanvraag kan een ingewikkelde procedure zijn, door het inschakelen van een architect kan deze zijn meerwaarde bewijzen. Een architect kan ook fungeren als diegene die de directievoering heeft over het bouwproject, dus leiding heeft over de aannemers die bij het project betrokken zijn, hij zorgt ervoor dat de bouw van de woning verloopt zoals is op de tekening is aangegeven. Bouwtoezicht kan een langdurige periode in beslag nemen. Een architect beschikt over de knowhow om vervelende situaties in dit proces efficiënt af te handelen. Bovendien heeft een aanvraag een streepje voor bij bijv. Bouw en Woningtoezicht en de Welstandscommissie als een architect de aanvraag indient. Ook voor deze afdelingen van de gemeente is het prettig te communiceren met iemand die verstand van zaken heeft. Bij het technisch ontwerp hoort ook het schrijven van het bestek en het maken van de bestektekeningen van het project waarop alles tot in detail staat ingetekend, tot de stroomvoorzieningen aan toe. Op basis van deze stukken maakt de architect zijn begroting, dit meestal met behulp van een gespecialiseerd bureau. De aannemer brengt bovendien zijn offerte uit op basis van het bestek. Dit bestek en bestektekeningen stellen u ook in staat om meerdere offertes aan te vragen bij aannemers en deze met elkaar te vergelijken.

Aannemer kiezen

De architect kan vanuit zijn expertise en ervaring aangeven welke aannemer geschikt is om uw project te realiseren. Een andere manier is om een aannemer te kiezen op bijv. aanbeveling van anderen die al met deze aannemer hebben samengewerkt. De architect zal samen met u de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of dat wat de aannemer aanbiedt precies aansluit van wat er in het bestek beschreven staat.

De uitvoering

De architect kan ook fungeren als diegene die de directievoering voert over het project. Hierin kan hij zijn waarde bewijzen want ook al is alles vastgelegd, zal toch iemand in de gaten moeten houden of de vele betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. U kunt er uiteraard zelf voor kiezen om het zelf te doen, maar de architect heeft veel meer ervaring met directievoering om er bijv. op toe te zien of de juiste materialen worden gebruikt, worden er geen bouwfouten gemaakt, is er niets vergeten etc. Als expert en ervaringsdeskundige zal de architect niets ontgaan. Ook beoordeelt hij de eindafrekening van de aannemer en begeleidt hij de oplevering van het project.

De oplevering

Dan is het grote moment daar: de oplevering, na een intensieve voorbereiding en hard werken staat uw droom daar. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens afspraak is uitgevoerd. De architect voert de inspectie uit en is in staat om gebreken te constateren en met de aannemer te bespreken hoe het zo snel mogelijk kan worden opgelost (binnen de wettelijk gestelde termijn van 3 maanden) de gebreken die bij de oplevering worden geconstateerd zullen kosteloos door de aannemer worden verholpen. Na de oplevering krijgt u de sleutels van de aannemer overhandigt en bent u van af dat moment de rechtmatige eigenaar van de woning.

Bouwend Nederland logo AF Onderhoud nl garantie logo VCA logo Fiabci logo SBB logo VVE logo
Energielabel logo Eigenhuis logo Monumenten NL logo Milieu centraal NL logo FSC logo Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven logo