door V2 verwoeste woningen in de Archipelbuurt

Alexandria Garantie Aannemers- en Schildersbedrijf is gespecialiseerd in onderhoud, renovatie en restauratie van statige panden in Den Haag. Het in goede staat houden van deze woningen vraagt specifieke expertise en kennis van geschiedenis van de wijken. ‘Bouwpathologie’, noemt men dit. Wat is er gebeurd op deze locatie? Wat was er voordat er gebouwd werd? Hoe hebben gebouwen geleden onder de tand des tijds? Wij hebben deze kennis in huis en gebruiken die om panden optimaal te renoveren en te onderhouden.

Oorlogsschade

Neem de Archipelbuurt. Op 25 januari 1945 stortte er een V2-raket neer in de Riouwstraat. Bedoeld voor Londen, maar er ging wel eens iets mis. Twee huizenblokken werden totaal verwoest en tot ver in de omgeving lagen de ramen eruit. Een deel van de woningen werd gesloopt, andere opgeknapt. Maar ze droegen wel de, vaak onzichtbare, schade van de oorlog. Schade waar we nu bij renovatie soms nog op stuiten.

Verzakkingen

Gaan we nog verder terug in de geschiedenis, dan komen we bij de ondergrond. Een mengsel van veen en zand. Veen klinkt in, waardoor de bodem verzakt. Dat zien we ook aan sommige huizen in Den Haag. De gevels staan een tikje uit het lood. Dit betekent onder meer dat je kozijnen en ramen niet zomaar kunt vervangen door standaard kozijnen en ramen. Wij maken mallen van de bestaande situatie en leveren vervangend materiaal dat precies past.

Vals verstek

Hetzelfde geldt voor kroon- of kranslijsten die veel Haagse woningen zo’n mooie uitstraling geven. Als de woning iets is verzakt, moet je daar bij het vervangen rekening mee houden. Anders sluiten bij- voorbeeld houten gevelelementen niet goed aan op aangrenzende woningen. Met onze kennis, ons vakmanschap en onze jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat alles wel keurig aansluit.

Haagse Beek situatie 1558
Joan Maetsuykerstraat uitbouw achter woning

Haagse Beek

Diezelfde bodem is soms ook de oorzaak van vochtproblemen. Een deel van de ‘Haagse Beekjes’ is vroeger nooit goed gedempt. Sommige woningen zijn er min of meer overheen gebouwd. Dit wreekt zich in natte periodes door optrekkend vocht. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van vochtproblemen. Wij lokaliseren en analyseren het probleem en zoeken een passende oplossing. Soms helpt behandeling van de muren met speciale materialen. Soms moeten we een andere oplossing zoeken.

Sonderingsonderzoek

Vanwege de bijzondere samenstelling van de Haagse bodem voeren wij altijd een zogeheten sonderingsonderzoek uit bij bouwwerkzaamheden, zoals het aanleggen van een uitbouw of serre. Dit is een bodemonderzoek om te bepalen welke fundering nodig is. Zo hebben we onlangs een aanbouw gebouwd waarin de opdrachtgever zijn nieuwe keuken wilde plaatsen. Ons onderzoek wees uit dat er zes palen nodig waren om de constructie te dragen.

Palen pulsen

De palen hebben we aangebracht via een methode die ‘pulsen’ wordt genoemd. Hierbij brengen we holle stalen palen in de grond. Met water spoelen we de aarde uit de paal. Vervolgens storten we die vol met beton. Deze werkwijze is trillingvrij en daardoor veel minder belastend voor de bestaande bebouwing dan heien. Over en tussen de palen brengen we vervolgens isolerende bekisting aan met stalen vlechtwerk. Daarna wordt beton gestort en kunnen we de opbouw aanbrengen. De afwerking gebeurt om ambachtelijke wijze en bij voorkeur ecologisch.

De beste kwaliteit voor onze klanten

Zo combineren we onze historische kennis van de bebouwde omgeving in Den Haag met onze ambachtelijke bouwkundige expertise om onze opdrachtgevers de beste kwaliteit te garanderen.

Vraag een offerte aan

Bouwend Nederland logo AF Onderhoud nl garantie logo VCA logo Fiabci logo SBB logo VVE logo
Energielabel logo Eigenhuis logo Monumenten NL logo Milieu centraal NL logo FSC logo Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven logo