architect aan het werk met bouwtekeningen

Entreeluifel staat op instorten

Enkele weken na de oplevering van een uitbouw – gelegen aan de voorzijde van een woning – begint de luifel plotseling scheef te hangen. Onderzoek door een bouwpatholoog wijst uit dat de constructie totaal verkeerd is uitgevoerd: de luifel zweeft als het ware boven de grond. De eigenaar van een villa, gelegen in een grote stad, ontdekt enkele weken na de oplevering van een aanbouw dat de luifel – die onderdeel uitmaakt van de uitbreiding – steeds schever gaat hangen. Niet alleen vindt de bewoner dat hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat, ook het hemelwater kan niet meer worden afgevoerd. De afvoer bevindt zich door het scheef hangen nu namelijk aan de hoge zijde. Omdat de aannemer klaarblijkelijk van mening is absoluut niets fout te hebben gedaan en op de tekening ook geen vreemde zaken staan, wordt de bouwpatholoog erbij gehaald. Hem wordt gevraagd de zaak te onderzoeken en aan te geven hoe het probleem kan worden opgelost.

Overleg

Voorafgaande aan het onderzoek door de bouwpatholoog is de problematiek uitvoerig besproken met de eigenaar, de architect en de aannemer. Daarbij is aangegeven wanneer de aanbouw is geplaatst, op welke wijze dit is gebeurd en vanaf wanneer de vervorming is waargenomen. Bij het onderzoek is onder andere de constructie van de luifel blootgelegd om deze goed te kunnen bestuderen.

Luifel

De villa bestaat uit twee bouwlagen met een hellend dak. Aan de voorzijde van de woning is vóór de entree van het huis een uitbouw gerealiseerd. Bedoeld om een ruime centrale hal te creëren. Aan deze aanbouw is een luifel toegevoegd, die ongeveer een meter buiten de gevel steekt. De luifel zit aan één zijkant vast aan de gevel van de woning en aan de achterzijde aan de aanbouw.

controle op de werkplaat ten behoeve van kwaliteit
Illustratie van situatie luifel door de bouwpatholoog en de verbetering van de constructie

Balken

Voor de bouwpatholoog is het onmiskenbaar: de luifel is duidelijk waarneembaar schuin weggezakt. Naar de zijde die niet aan de woning vastzit welteverstaan. Door deze scheve stand kan het van het dak afkomstige hemelwater de hemelwaterafvoer niet bereiken. Die afvoer bevindt zich door de verzakking inmiddels op het hoogste punt. En zoals bekend, zoekt water altijd het laagste punt op. Na demontage van een deel van de luifel blijkt dat de balken waaruit de luifel is opgebouwd niet doorsteken. Ze zijn bovendien niet opgenomen in de vloer-/ dakconstructie van de uitbouw, maar zitten in plaats daarvan geklemd tussen de dakvoet en de muur.

Analyse en conclusie

Hoewel het ontwerp iets anders voorschreef, is het frame van de luifel niet gekoppeld aan de vloerbalken. Op de tekeningen is een doorlopende vloerbalk aangegeven, waarmee uiteindelijk een uitkragende constructie kon worden vervaardigd. Zoals eerder beschreven, heeft de aannemer om onduidelijke redenen echter gekozen voor een korte, niet doorlopende balklaag. Eén die is ingeklemd tussen de muur en de dakvoet, en aan dit laatstgenoemde element is vastgemaakt. Deze balklaag heeft het gewicht van de luifel niet kunnen dragen en is gaan vervormen. Zelfs nog verder toen het gewicht toenam als gevolg van het op de luifel rustende water.

Herstel

Het herstel zal volgens de bouwpatholoog moeten bestaan uit het constructief koppelen van de balken van de luifel aan de dakbalken van de aanbouw. Omdat te kunnen bewerkstelligen, moet de luifel wel eerst worden rechtgezet om deze vervolgens door middel van stalen strips met de balken aan de vloer te verbinden. Op deze manier wordt als het ware als nog een soort uitkragende balk vervaardigd. Eén die het gewicht wel kan dragen.

Uitleg bij de tekeningen:

Na demontage van de steeds schever gaan hangende entreeluifel blijkt dat het balkenframe van de luifel niet is gekoppeld aan de vloer-/dakconstructie van de aanbouw. De korte, niet doorlopende balklaag is ingeklemd tussen de muur en de dakvoet. Op de tekening behorende bij het ontwerp staan geen vreemde zaken. Vraag is dan ook waarom de aannemer voor een andere, verkeerde luifelconstructie heeft gekozen. Door de scheve stand van de luifel kan het van het dak afkomstige hemelwater de hemelwaterafvoer niet bereiken. Die afvoer bevindt zich door de verzakking op het hoogste punt. Om de balken van de luifel constructief aan de dakbalken van de aanbouw te kunnen koppelen, moet eerst de luifel worden rechtgezet. Zo ontstaat toch nog een uitkragende balk.

Bouwend Nederland logo AF Onderhoud nl garantie logo VCA logo Fiabci logo SBB logo VVE logo
Energielabel logo Eigenhuis logo Monumenten NL logo Milieu centraal NL logo FSC logo Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven logo